KARİYER

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

ASF Yapı kurumsal iş ilkeleri, grubun sürdürülebilir bir büyüme içinde gelişimine devam etmesi için oluşturulmuştur. İlkeler, bugünün gerçeklerinin kavranması ve geleceğin muhtemel oluşumlarının algılanmasıyla sağlam dinamik yapılar kurulmasını sağlar.

Temel Kurumsal İş İlkeleri,

Şeffaflığa dayalı açık bir iş anlayışı,
Yaratıcı, verimli ve etkin bir iş yönetimi,
Etkin iletişim ve sürekli eğitim ortamı,
Yenilikçi ve geliştirici iş yapma şekli,
Güncel teknoloji kullanımı,
Müşteri odaklı çalışma anlayışı,
Sevgi ve saygıya dayalı çalışma ortamı,
Toplumun inançlarına, temel değerlerine duyarlı ve saygılı bir şirket olmak olarak tanımlanmaktadır.

BAŞVURUN